Elit SpeedwayKumla IndianernaDackarna MålillaLejonenPiraterna SpeedwayRospiggarna SKEskilstuna SmedernaVargarna SpeedwayVästervik Speedway

Kallelse till digitalt årsmöte

Featured Image

Vi välkomnar medlemmar av Kumla MSK till årsmöte, som i och med rådande omständigheter hålls via den digitala plattformen Teams. Nedan följer instruktioner och riktlinjer som man bör läsa igenom innan mötet.
**Anmälan**

För att medlem ska kunna ta del av årsmötet måste en anmälan göras, detta görs genom att skicka ett mail till arsmote@indianerna.nu med namn och mailadress. **Sista dag att anmäla sig till årsmötet är 23 mars 2021.**

**Inför möte**

Årsmötet äger rum lördag den 27 mars klockan 14:00. Från klockan 13.30 kommer den digitala mötesplatsen öppna för ”mingel” och möjlighet ges för test av chatt- och mikrofonfunktioner.

Alla som anmält sig till mötet kommer den 25 mars att få en kalenderinbjudan till sin e-post men en länk för att ansluta till mötet. I samband med detta kommer dagordning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt årsredovisningen och inkomna motioner skickas ut till angivna mailadresser.

Så fort du fått länken kan du testa att ansluta. Vi rekommenderar de som inte tidigare haft ett digitalt möte genom teams att ansluta och ta reda på hur inloggningsprocessen fungerar.

Har man tekniska frågor innan mötet är man välkommen att kontakta kansli@indianerna.nu för support.

**Teams**

Teams är ett digitalt mötes forum som tillhandahålls av Office 365. Det går att ansluta antingen genom ett befintligt konto på Office 365, genom att ladda ner appen eller direkt genom webbläsaren, utan ett konto. De webbläsare som fungerar är Internet Explorer 11, Microsoft Edge samt den senaste versionen av Chrome och Firefox.

**Ansluta till mötet**

I den inbjudan du får via e-post finns en länk med texten ”anslut till Microsoft Teams-Möte”. När man klickar på länken kan man välja mellan att ansluta i Teams-appen eller via webben.

**Röstning, chatt och övriga uppmaningar**

För att mötet ska kunna genomföras på ett så smidigt sätt som möjligt har vi satt upp ett antal generella förhållningssätt:

**Röstning**

Röstning kommer att ske genom tyst acklamation, vilket innebär att mötesordförande tydligt kommer att deklarera att det är dags för röstning.

Istället för den sedvanliga ”JA – Nej frågan” kommer ordförande fråga om ”någon är emot?

Du bifaller genom att vara tyst.

Du som är emot, eller vill yttra dig, skriver ditt namn i chatten.

**Chatt**

Vi kommer under mötet att använda oss av chatten för att erhålla ordet eller rösta emot på en fråga. Det är bra att genom hela mötet ha chatten uppe.

Chatten får du tillgång till genom att klicka på knappen ”visa konversation” i panelen.

**Din synlighet och mikrofon**

Vi ber att ha mikrofonen avstäng då du inte talar.

**Årsmöteshandlingar**

Samtliga handlingar kommer att skickas ut stadgeenligt.

Ett tips är att ladda ner dessa på datorn och ha dessa i en annan flik.

Till er hjälp kommer vi även att publicera aktuella dokument i möteschatten.

Mötesordförande kommer under mötes gång att i realtid visa och prata om dokumenten, så att alla kan se, genom så kallad ”delad skärm”.

**Att tänka på under mötet**

Jag vill begära ordet: Skriv ditt namn i chatten, du kommer då att hamna i en talarlista.

Jag har en ordningsfråga: Skriv ordningsfråga i chatten. Vid ordningsfråga har du förtur i talarlistan.

Jag vill rösta för: Tystnad

Jag vill rösta emot: Skriv ditt namn i chatten

Jag behöver tekniskt support: ring 072-240 44 41 alt mejla peter.johansson@indianerna.nu

Jag vill begära sluten omröstning: Skriv i chatten att du vill göra det.

Varmt välkommen till Kumla MSK´s årsmöte! Det första digitala årsmöte i klubbens historia.

Dela nyheten: